ПИСЬМЕННЫЙ КОРПУС ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
Статистик мәгълүмат

Татар теленең язма корпусы күләме - 116 млн. сүздән артык.
Базадагы җөмләләрнең саны - 10 миллионнан артык.

Леммалар: Сүзләр: Хәрефләр: Хәрефләр (сүз башында): Хәрефләр (сүз азагында): Фонемалар (ритмик төркем кысаларында): Фонемалар (сүзләр кысаларында): Төрлесе: