ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ ЯЗМА КОРПУСЫ
Татар телендәге сүзләрнең семантик охшашлыгы
Пробел аша 1-3 сүз язып, эзләү төрен сайлагыз, мәсәлән:
Мәгънә буенча охшаш сүзләр "китап"
"куллан"
"китап, дәфтәр"
Сүзләрнең аналогиясе "эт - хайван, карга - "
"умарта_корт - бал, сыер - "
Ике сүз арасындагы мәгънәви якынлык күрсәткече "эт, бүре"
"урындык, сыер"

Бү хакта күбрәк мәгълүмат монда таба аласыз.